Szanowni Państwo uprzejmie informujemy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2024

• w dniu 02.05.2024 r.  Powiatowy  Inspektorat  Nadzoru  Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim będzie

czynny w godzinach od 8.00 do 13.00 

Za utrudnienia przepraszamy

News

News - Skrócone godziny obsługi interesantów
Skrócone godziny obsługi interesantów

Zgodnie z zarządzeniem nr 10/2024 z dnia 22.05.2024 r.  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego informuję, że w dniu 31.05.2024 r. interesanci w tutejszym inspektoracie będą obsługiwani w godzinach od 8:00 do 12:00.

News - Skrócone godziny obsługi interesantów
Skrócone godziny obsługi interesantów

Zgodnie z zarządzeniem nr 2/2024 z dnia 25.03.2024 r.  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego informuję, że w dniu 29.03.2024 r. interesanci w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego będą obsługiwani w godzinach od 8:00 do 12:00.

News - Komunikat-sezon grzewczy
Komunikat-sezon grzewczy

  PINB.7640.3.199.2023                                                                                                     Nowy Dwór Mazowiecki 18.10.2023 r.                                           Właściciele / Zarządcy obiektów budowlanych na terenie powiatu nowodworskiego     Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim z uwagi na  zbliżający się okres zimowy (w tym grzewczy), a w związku z tym możliwość pojawienia się opadów śniegu i wystąpienia niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, a także bezpiecznego użytkowania obiektów w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury oraz o obowiązku poddawania obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania okresowym kontrolom ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać  osoby posiadające kwalifikację mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności co najmniej raz w roku. Zalecam taże w celu własnego bezpieczeństwa - zaopatrzenia się w czujkę czadu informującą o podwyższeniu stężenia tlenku węgla (w przypadku ogrzewaia budynku paliwem stałym). Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życie lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Artykuł 61 pkt. 2 Prawa Budowlanego nakazuje zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych i niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający śnieg. Mokry śnieg stanowi największe obciążenie. Podczas topnienia, warstwa o powierzchni 1 m kw. i grubości 15 cm może ważyć nawet 50 kg.   Pomimo braku wymogu odpowiednich kwalifikacji do odśnieżanie dachu, należy posiadać aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokościach, ponieważ ośnieżone połacie mogą być bardzo śliskie. Aby uniknąć upadku z wysoka, w myśl przepisów BHP,  osoba wykonująca pracę powinna być poinformowana o niebezpieczeństwie i należycie zabezpieczona. Za pracę na wysokościach nie uważa się odśnieżania dachów, na których na stałe zamontowanie są konstrukcje i urządzenia chroniące przed upadkiem, takie jak: barierki, wysokie murki i balustrady.   W zakres czynności obejmujących odśnieżanie wchodzi również usuwanie brył lodu na elewacjach, lodu z rynien i rur, zwisających sopli, nawisów śnieżnych i lodowych oraz odśnieżanie ciągów pieszych i jezdnych. Kto nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. O wszelkich nieprawidłowościach prosimy informować tutejszą jednostkę na adres korespondencyjny: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, adres mail: pinb@nowodworski.pl, lub pod numerem telefonu 22 775 00 79.    

News - Skrócone godziny pracy
Skrócone godziny pracy

INFORMACJA Informujemy, iż w dniu 14.08.2023 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie czynny w godzinach                  od 8:00 - 14:00.

News - Skrócone godziny pracy
Skrócone godziny pracy

INFORMACJA Informujemy, iż w dniu 09.06.2023 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie czynny w godzinach                  od 8:00 - 14:00.

News - Skrócone godziny pracy
Skrócone godziny pracy

INFORMACJA Informujemy, iż w dniu 02.05.2023 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie czynny w godzinach                   od 8:00 - 14:00.

News - SKRÓCONE GODZINY PRACY
SKRÓCONE GODZINY PRACY

INFORMACJA Informujemy, iż w dniu 30.12.2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie czynny w godzinach                 od 8:00 - 12:00.

News - KOMUNIKAT
KOMUNIKAT

Z powodu planowanego wyłączenia prądu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim będzie czynny w dniu dzisiejszym do godziny 15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

News - Skrócone godziny pracy
Skrócone godziny pracy

INFORMACJA Informujemy, iż w dniu 23.12.2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie czynny w godzinach                  od 8:00 - 12:00.

News - Skrócone godziny pracy
Skrócone godziny pracy

INFORMACJA Informujemy, iż w dniu 31.10.2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie czynny w godzinach             od 8.00 - 14.00

News - Skrócone godziny pracy
Skrócone godziny pracy

INFORMACJA Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego W dniu 17 czerwca 2022 roku Inspektorat czynny będzie od godziny 8:00-12.00

News - Skrócone godziny pracy
Skrócone godziny pracy

INFORMACJA Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego W dniu 15 kwietnia 2022 roku Inspektorat czynny będzie od godziny 8:00-12.00

News - Dzień wolny
Dzień wolny

Zgodnie z Zarządzeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22.10.2021r. informujemy, że w dniu 12 listopada 2021r. Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie nieczynny.

News - Zmiana godzin urzędowania
Zmiana godzin urzędowania

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że zgodnie z Zarządzeniem PINB nr 3/2021 z dnia 27.08.2021r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego od dnia 4 października 2021r. będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 za wyjątkiem środy, która stanowi dzień wewnętrznej pracy inspektoratu.

News - Dzień wolny od pracy
Dzień wolny od pracy

INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM PINB Z DNIA 24 MAJA 2021R. (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2021r. w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela) POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W NOWYM DWORZE MAZ.  W DNIU 04.06.2021R. (TJ. PIĄTEK) BĘDZIE NIECZYNNY

 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Chemików 6
pierwsze piętro
pokój 101

pokaż na mapie

tel:
(22) 775-00-79

e-mail:
pinb@nowodworski.pl

adres ePUAP: /PINB_NOWY_DWOR_MAZ/SkrytkaESP

E-BUDOWNICTWO:

E-BUDOWNICTWO – rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym (gunb.gov.pl)  

Biuletyn Informacji Publicznej:

https://bip.nowydwormazowiecki.pinb.pl/

Godziny urzędowania

Sekretariat:

Poniedziałek 8:00-18:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa dzień wewnętrzny
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-16:00

Powiatowy Inspektor:

(wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu)

Poniedziałek 9:00-15:00

Biuletyn Informacji Publicznej:

https://bip.nowydwormazowiecki.pinb.pl/

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl