Informacja RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim reprezentowany przez inż. Marię Matuszewską

ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Izabela Trzcińska

pinb@nowodworski.pl

22 775 00 79

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Wykonywania obowiązków nałożonych przez ustawę Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy Prawo budowlane oraz Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pani/a dane mogą zostać przekazane innym organom władzy publicznej w ramach wykonywanych przez nas zadań, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, które wymagają przekazywania danych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa.

 

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  4. przenoszenia danych,

  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Podane przez Panią/Pana dane są:

podane dobrowolnie, lub z innych źródeł

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.
 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Chemików 6
pierwsze piętro
pokój 101

pokaż na mapie

tel:
(22) 775-00-79

e-mail:
pinb@nowodworski.pl

adres ePUAP: /PINB_NOWY_DWOR_MAZ/SkrytkaESP

E-BUDOWNICTWO:

E-BUDOWNICTWO – rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym (gunb.gov.pl)  

Biuletyn Informacji Publicznej:

https://bip.nowydwormazowiecki.pinb.pl/

Godziny urzędowania

Sekretariat:

Poniedziałek 8:00-18:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa dzień wewnętrzny
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-16:00

Powiatowy Inspektor:

(wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu)

Poniedziałek 9:00-15:00

Biuletyn Informacji Publicznej:

https://bip.nowydwormazowiecki.pinb.pl/

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl