Utrudnienia 20.06.2014 r.

Informujemy, iż w dniu 20.06.2014 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia 17-18.04.2014 r. oraz 02.05.2014 r.

Informujemy, iż w poniższe dni PINB w Nowym Dworze Mazowieckim, zgodnie z zarządzeniem nr 3/2014 z dnia 15.04.2014 r., będzie czynny w następujących godzinach:

17.04.2014 r. (czwartek) - 12:00-16:00
18.04.2014 r. (piątek) - 8:00-13:00
02.05.2014 r. (piatek) - Nieczynne

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w dniu 07.04.2014 r.

Szanowni Państwo!

W związku z komunikatem Polskiej Grupy Energetycznej uprzejmie informujemy, że w dniu 07 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) w godzinach 8:00 - 13:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w budynku, w którym znajduje siedziba PINB w Nowym Dworze Mazowieckim, w związku z czym mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze interesantów.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w dniu 27.03.2014 r.

Szanowni Państwo!

W związku z komunikatem Polskiej Grupy Energetycznej uprzejmie informujemy, że w dniu 27 marca 2014 r. (czwartek) w godzinach 8:00 - 16:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w budynku, w którym znajduje siedziba PINB w Nowym Dworze Mazowieckim, w związku z czym mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze interesantów.

Za utrudnienia przepraszamy.

Odśnieżanie

W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku usuwania śniegu z dachów przez właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów budowlanych.

Przypominamy, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominamy jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracamy się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Autor: Piotr Liwski