Zmienione godziny przyjęć - grudzień 2015.

W dniu 17.12.2015 - czwartek (dzień wewnętrzny) -  Inspektorat czynny do godz. 12.00.
W dniu 24.12.2015 - czwartek (dzień wewnętrzny) Wigilia -  Inspektorat nieczynny.
W dniu 31.12.2015 - czwartek (dzień wewnętrzny) - Inspektorat czynny do godz. 12.00.

Zmiana dokumentów wymaganych do zakończenia budowy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że od dnia 28.06.2015 w związku ze zmianami Prawa budowlanego ulega zmianie wykaz dokumentacji składanej w związku z zakończeniem robót budowlanych (zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania, wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

Zamiast wymaganej dotychczas powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej od dnia 28.06.2015r. Inwestor zobowiązany jest przedstawić dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Dotyczy to wszystkich zawiadomień i wniosków składanych od dnia 28.06.2015.

Zmiany w rozpoczęciach robót budowlanych

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że od dnia 28.06.2015 w związku ze zmianami Prawa budowlanego zmianie ulega sposób składania zawiadomień o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie zniesienia siedmiodniowego terminu ujętego w zawiadomieniu.05.06.2015 - nieczynne

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.06.2015 (tj. piątek) tutejszy Inspektorat będzie nieczynny.

Życzenia świąteczne

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Autor: Piotr Liwski