Opłata skarbowa

Drukuj
Kategoria: Zakończenie budowy
Utworzono: piątek, 20, grudzień 2013 Administrator

Opłaty skarbowe

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Za wydanie pozwolenia na użytkowanie opłata stanowi:

 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - 0,25 zł za m2 pow. użytkowej  - nie więcej niż. 134,75 zł
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 3,50 zł
 • innego budynku - 12,00 zł
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 5,00 zł
 • budowli związanych z produkcją rolną - 28,00 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 535,75 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km - 26,25 zł
 • innych budowli - 38,75 zł
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 22,75 zł

 

Zwolnione od opłaty skarbowej są sprawy:

 • budownictwa mieszkaniowego
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia
 • związane z działalnością pożytku publicznego
 • jednostek budżetowych
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych lub klęsk żywiołowych
 • budowy budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

 

W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.


Kwotę wpłacić należy w kasie banku, poczcie lub przelewem na poniższe dane:

URZĄD MIEJSKI

ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

35 8009 1062 0016 4119 2007 0001

tytułem: "opłata za decyzję pozwolenia na użytkowanie"

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Autor: Piotr Liwski