Zakończenie budowy obiektu budowlanego

Drukuj
Kategoria: Zakończenie budowy
Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 Administrator
Zgodnie z art. 54 i 55 Prawa budowlanego, do użytkowania obiektu budowlanego, na wzniesienie którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po złożeniu w organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji w terminie 21 dni od doręczenia zawiadomienia, bądź – w przypadkach określonych w art. 55 pkt 1 – dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 
Uzyskanie pozwolenie na użytkowanie wymagane jest także wypadku, kiedy przystąpienie do użytkowania ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych zawartych w pozwoleniu na budowę (art. 55 pkt 3). Przypadek ten dotyczy wszystkich obiektów budowlanych, na wzniesienie których wymagane jest pozwolenie na budowę.
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Autor: Piotr Liwski