Zmiana kierownika budowy

Drukuj
Kategoria: W trakcie budowy
Utworzono: sobota, 01, styczeń 2011 Administrator

Zgodnie z art. 44 Pb, w przypadku zmiany:

1) kierownika budowy lub kierownika robót,
2) inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) projektanta sprawującego nadzór autorski
– inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez osoby wymienione w pkt 1–3.Druki do zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Załączniki:
Pobierz plik (Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego..pdf)Oświadczenie[Oświadczenie o podjęciu się obowiązków inspektora nadzoru]74 Kb
Pobierz plik (Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy..pdf)Oświadczenie[Oświadczenie o podjęciu się obowiązków kierownika budowy]74 Kb
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Autor: Piotr Liwski