PINB NDM - Aktualności

Zmiana dokumentów wymaganych do zakończenia budowy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że od dnia 28.06.2015 w związku ze zmianami Prawa budowlanego ulega zmianie wykaz dokumentacji składanej w związku z zakończeniem robót budowlanych (zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania, wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

Zamiast wymaganej dotychczas powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej od dnia 28.06.2015r. Inwestor zobowiązany jest przedstawić dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Dotyczy to wszystkich zawiadomień i wniosków składanych od dnia 28.06.2015.

Zmiany w rozpoczęciach robót budowlanych

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że od dnia 28.06.2015 w związku ze zmianami Prawa budowlanego zmianie ulega sposób składania zawiadomień o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie zniesienia siedmiodniowego terminu ujętego w zawiadomieniu.05.06.2015 - nieczynne

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.06.2015 (tj. piątek) tutejszy Inspektorat będzie nieczynny.

Życzenia świąteczne

Godziny pracy 24.12 i 31.12

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim będzie czynny:

W dniu 24.12.2014 (tj. środa - Wigilia) w godz. 8.00 - 12.00

W dniu 31.12.2014 (tj. środa - Sylwester) w godz. 8.00 - 12.00

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Autor: Piotr Liwski