PINB NDM - Aktualności

Zmiana dokumentów wymaganych do zakończenia budowy

Drukuj
Kategoria: Aktualności
Utworzono: środa, 24, czerwiec 2015 Administrator

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że od dnia 28.06.2015 w związku ze zmianami Prawa budowlanego ulega zmianie wykaz dokumentacji składanej w związku z zakończeniem robót budowlanych (zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania, wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

Zamiast wymaganej dotychczas powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej od dnia 28.06.2015r. Inwestor zobowiązany jest przedstawić dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Dotyczy to wszystkich zawiadomień i wniosków składanych od dnia 28.06.2015.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Autor: Piotr Liwski